TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-ustawicznegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.poradnictwo-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.rynek-pracygk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.projekty-efsgk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.technologie-informacyjnegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.recenzjegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.wywiadygk-is-91.jpglink

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz Salony Fryzjerskie „Ewa” Ewa i Robert Korumni najlepsze w branży fryzjersko-kosmetycznej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zielonej Górze nagrodzona została w konkursie ,,Szkoła dla rynku pracy” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

 

Takie prestiżowe wyróżnienie to efekt olbrzymiej pracy dyrektora szkoły i całej kadry, obecnie oraz przez minione lata. Co musi zrobić szkoła, żeby wypracować sobie taką pozycję? Wiele, tym bardziej, że początki były naprawdę trudne i w ciągu niespełna 10 lat udało nam się odnieść olbrzymi sukces i rozwinąć naszą placówkę do stanu, w którym znajduje się obecnie.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego to szkoła, która proponuje kształcenie w 76 zawodach, na poziomie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, Technikum Nr 5, Szkoły Policealnej Nr 6.

Do najbardziej popularnych zawodów zaliczyć możemy: kucharza, fryzjera, fotografa, cukiernika, piekarza, sprzedawcę, rolnika, ogrodnika, lakiernika, mechanika pojazdów samochodowych, elektryka, elektromechanika, elektromechanika pojazdów samochodowych, montera-elektronika, montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, drukarza, introligatora i  wiele innych.  W tym miejscu należy powiedzieć również o zawodach unikatowych, takich, które uznano za wymarłe, a obecnie są prawdziwym skarbem na, jakże wymagającym, rynku pracy. Niewiele szkół kształci przyszłych złotników, obuwników, stolarzy czy zdunów. Tacy specjalistów są zaś poszukiwani.

Obecnie z naszą ofertą szkolenia zawodowego wyszliśmy również do osób dorosłych i w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (które działa przy naszej szkole) uruchomiliśmy: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkołę Policealną dla Dorosłych (technik usług kosmetycznych, technik informatyk, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta).

Dużym powodzeniem, również wśród osób dorosłych, cieszą się kwalifikacyjne kursy zawodowe. W roku szkolnym 2013/2014 uruchomiliśmy następujące grupy:

Kwalifikacja A.19- wykonywanie zabiegów fryzjerskich (2 grupy), kwalifikacja A.23- projektowanie fryzur kwalifikacja T.6.- sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja T.15- organizacja żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja A.54-przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

Nasze czołowe kierunki związane są z usługami w zakresie fryzjerstwa, gastronomii, poligrafii, druku i fotografii. Wśród zielonogórskiej młodzieży oraz pracodawców dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek fototechnik, ale faktem jest, że dzięki 10-letniej promocji i uzyskanym efektom kształcenia nasze czołowe zawody to fryzjerstwo i związane z gastronomią. Właśnie w ramach ww. profesji możemy poszczycić się symbiotyczną współpracą z pracodawcami na lokalnym rynku. Do najbardziej znanych z dziedziny fryzjerstwa zaliczyć możemy takie salony, jak: „Ewa”, „Piweccy", „Styl według mężczyzny” Adrian Arkada i wiele innych. Osobą, z którą mamy przyjemność współpracować i która wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego jest Zuzanna Sumirska - autorka podręczników i podstaw programowych z dziedziny fryzjerstwa.

Nasza współpraca z pracodawcami polega nie tylko na kształceniu młodocianych pracowników, ale przede wszystkim wspólnej organizacji turniejów, pokazów i szkoleń. W roku 2009 otrzymaliśmy tytuł „Osobowości Poznańskich Mistrzostw 2009” w ramach Międzynarodowych Targów Fryzjersko-Kosmetycznych LOOK 2009. Rok później wyróżnieni zostaliśmy na Ogólnopolskich Targach Fryzjersko-Kosmetycznych we Wrocławiu, gdzie nasi adepci sztuki fryzjerskiej wystąpili z kreatywnym pokazem swoich umiejętności. Co roku w naszej szkole organizowany jest Turniej Mistrzostwa Zawodowego (dawniej Turniej Lubuskiego Trójmiasta), Pokaz Zawodoznawczy , Międzyszkolny konkurs Strong-Man, Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer w danym roku szkolnym. Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz przedstawienie umiejętności naszych podopiecznych. W tym roku odnieśliśmy zwycięstwo w dwóch prestiżowych konkursach fryzjerskich: Międzynarodowym Konkursie Rzemiosła Fryzjerskiego 2013 „Szaleństwo na głowie” (Gorzów Wielkopolski) oraz „Współczesnej Awangardzie” (Nowa Sól).

Dzięki takim działaniom nasza młodzież ma szansę poznać świat zawodu od podszewki. Jako szkole zależy nam na tym, żeby młody człowiek nabierał nie tylko umiejętności rzemieślniczych, ale, a właściwie przede wszystkim, kształtował w sobie zdolność do zachowań przedsiębiorczych. Naszym zdaniem dobry i odpowiedzialny pracodawca przygotuje młodego człowieka do wejścia na współczesny, zdominowany przez konkurencję rynek pracy.

Podobnie jest w dziedzinie gastronomii, gdzie możemy poszczycić się współpracą z największymi i zarazem najlepiej prosperującymi hotelami i winnicami: Hotel „Ruben”, „Amadeus”, „Motel 118”, winnica „Kinga” w Starej Wsi, „Julia” w Starym Kisielinie. Wśród szkoleniowców, którzy z nami współpracują, są znane postacie ze świata gastronomii i barmaństwa: R. Poliński (firma Unilever Polska), B. Baranowski (wicemistrz świata w konkursie barmańskim, członek Stowarzyszenia Barmanów Polskich), M. Jabłoński (firma Podravka) oraz przedstawiciele firmy SAS (wyposażenie w gastronomii).

Od 2008 roku w ZSiPKZ wdrażane są potężne projekty unijne z dziedziny gastronomii. Pierwszym z nich, dzięki któremu jako jedyna szkoła w Polsce uruchomiliśmy specjalność winiarz, był projekt „Zawody związane z winiarstwem szansą dla Ziemi Lubuskiej”. W ramach tego dwuletniego przedsięwzięcia podjęliśmy współpracę z lokalnymi restauracjami i winnicami. Beneficjenci nabywali szczegółową wiedzę z zakresu winiarstwa, winogrodnictwa, barmaństwa, gastronomii. Uczniowie szkolili się również w winnicy przy zielonogórskiej Palmiarni, a teraz opiekują się przyszkolną winnicą, która została założona przez Stowarzyszenie Winiarzy Zielonogórskich.

Drugi projekt, który realizujemy obecnie, to „Winiarstwo i gastronomia w Zielonej Górze - Tradycja i nowoczesność”. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz poprawa ekonomicznej sytuacji województwa lubuskiego, a przede wszystkim modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Podobnie jak w poprzednim współpracujemy z hotelami, winnicami oraz firmami z branży gastronomicznej. Czołowym przedsięwzięciem beneficjentów tego projektu było zorganizowanie pokazu swoich umiejętności w ramach przygotowania obiadu dla najważniejszych osób z naszego miasta. W grudniu 2013 w ZSiPKZ odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Projektu Kulinarnego „Dzień z Podravką”, w ramach którego uczestnicy oraz zaproszeni goście poznali produkty oraz techniki gotowania stosowane w kuchni śródziemnomorskiej. Co roku jeden uczeń z naszej szkoły bierze udział w Olimpiadzie Młodych Barmanów w Warszawie, której celem jest wyłonienie finalistów do Międzynarodowego Konkursu Bacardi-Martini Grand Prix. Od 2000 roku współpracujemy z niemieckimi szkołami m.in. w Cottbus, organizując pokazy i konkursy fryzjerskie, barmańskie, kucharskie itp.

Oprócz wyżej wymienionych kierunków  ZSiPKZ prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników , na które przyjeżdża młodzież z całej Polski oraz kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

W kształceniu zawodowym, czy to w zasadniczej szkole zawodowej, czy w technikum, bardzo istotną kwestią jest przekazanie uczniom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W tym celu, z pomocą środków unijnych, uruchomione zostały nowoczesne pracownie: fryzjerska, kosmetyczna i gastronomiczna, która jest w czołówce najlepiej wyposażonych pracowni w Polsce. Wysokim standardem cechują się również trzy pracownie komputerowe wraz ze sprzętem fotograficznym i kamerami filmowymi. W związku z dynamicznym rozwojem specjalności winiarskiej otworzone zostało laboratorium chemiczne i pracownia winiarska. W chwili obecnej powstaje studio telewizyjne. Dobrze wyposażona jest również pracownia elektrotechniki i elektroniki oraz pracownia mechaniki. Na potrzeby kształcenia przyszłych barmanów został uruchomiony szkolny bar, wyposażony w kostkarki, ekspresy i inne przyrządy niezbędne w tym zawodzie (uczniowie pracują na produktach bezalkoholowych). Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer, projektor i rzutnik. Zaplecze techniczne  w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego jest niezwykle rozbudowane.

Szkoła nie tylko uczy, powinna również rozwijać zainteresowania.  Poza działalnością dydaktyczno-wychowawczą, prowadzoną w ramach zajęć obowiązkowych, na bardzo szeroką skalę prowadzimy działalność pozalekcyjną. Nauczyciele z każdego przedmiotu organizują zajęcia konsultacyjne, których celem jest wyrównywanie poziomu edukacyjnego, poszerzenie zdobytych wiadomości oraz umożliwienie uczniom poprawy sprawdzianów i prac klasowych. Funkcjonuje wiele ciekawych kół zainteresowań.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego to szkoła, dla której priorytetem jest nieustające podnoszenie jakości kształcenia, rozwój technologiczny oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy. Placówka  spełnia wymagania jakościowe m.in. poprzez budowanie zadowolenia i zaufania wśród klientów wewnętrznych    i zewnętrznych. Pracownicy systematycznie i zgodnie z wieloletnim planem rozwoju podnoszą swoje kwalifikacje, co poprawia jakość świadczonych usług. Szkoła posiada świetne zaplecze techniczne w postaci wyposażonych na najwyższym poziomie pracowni. Powyższe elementy stały się przyczynkiem do decyzji o opracowaniu i wdrożeniu w ZSiPKZ w Zielonej Górze Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 29990:2010. System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 pozwolił na dokładne prześledzenie  i kontrolę dotychczasowych działań. Tego rodzaju zarządzanie pozwala dbać o dobro klientów, a tym samym staje się doskonałą formą promocji. Zwiększenie jakości pracy to zadowolenie po obydwu stronach: nadawcy i odbiorcy. Dostosowanie się do wymagań księgi jakości usprawniło pracę placówki, a tym samym wpłynęło na kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym środowisku. 

Nasza współpraca z pracodawcami opiera się na wzajemnym zaufaniu i pełnej korelacji kształcenia teoretycznego z praktycznym. Staramy się wyposażyć naszych współpracowników w narzędzia niezbędne do innowacyjnego kształcenia (nowe podstawy programowe, autorskie dzienniczki praktyk itp.) Organizujemy konferencje i szkolenia związane z reformą szkolnictwa zawodowego, na które zapraszamy pracodawców, którzy z nami współpracują. Z ich strony otrzymujemy wsparcie nie tylko w zakresie nauczania praktycznego młodocianych pracowników, ale też przy okazji organizowania rozmaitych przedsięwzięć na terenie placówki, a także poza nią. Nasi absolwenci to osoby, które pracują wśród najlepszych, bądź prowadzą własną, dobrze prosperującą działalność.

Jesteśmy dumni z powodu wyróżnienia naszej szkoły. Jest to dowód, że ZSiPKZ realizuje kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, we współpracy z najlepszymi pracodawcami na terenie województwa lubuskiego. Nasza młodzież ma szansę na rozwój, a przede wszystkim czerpanie wiedzy i niezwykle cennych informacji od pionierów danej dziedziny. Co będzie dalej? Czas pokaże, ale mamy nadzieje, że nasi przyszli absolwenci, podobnie jak ich poprzednicy, będą mistrzami w swoim zawodzie, co zaowocuje mocną pozycją na rynku pracy, nie tylko polskim, ale także międzynarodowym.

mgr inż. Leszek Jastrubczak

dyrektor ZSiPKZ

mgr Jolanta Ciążkowska-Gaj