TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-ustawicznegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.poradnictwo-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.rynek-pracygk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.projekty-efsgk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.technologie-informacyjnegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.recenzjegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.wywiadygk-is-91.jpglink

Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach - recenzja książki

Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach. Red. Wojciech Kreft. Warszawa: ECORYS Polska Sp. z o.o., 2008.

 

Małgorzata Koroś
nauczyciel konsultant
Zespół Informacji i Wydawnictw KOWEZiU
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Książka Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach pod redakcją Wojciecha Krefta porusza bardzo aktualny temat. Reforma szkolnictwa oraz ciągle zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna w naszym kraju stawiają przed poradnictwem zawodowym nowe wyzwania, które określają i modyfikują jego cele oraz rolę doradcy zawodowego. Szkolne poradnictwo kariery powinno szybko reagować na zachodzące zmiany, tak aby absolwenci szkół i uczelni zdobyli kompetencje niezbędne na rynku pracy, umożliwiające im podjęcie pracy zapewniającej rozwój i sukces zawodowy.

 

Publikacja ta ukazuje funkcjonowanie szkolnych ośrodków kariery przez pryzmat Standardu usług poradnictwa zawodowego w szkołach, opracowanego w spółce ECORYS Polska w ramach Projektu Zawodowe Drogowskazy. Składa się z dwóch części. Ogółem zawiera 15 artykułów poprzedzonych Wstępem i rozdziałem Standard usług poradnictwa zawodowego w szkołach, po których następują Zakończenie oraz dokładne Informacje o Autorach. Autorami artykułów są specjaliści (praktycy i teoretycy) w zakresie poradnictwa zawodowego – psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, doradcy zawodowi i in.:

 

Część I. Opis usług poradnictwa zawodowego w Szkolnych Ośrodkach Kariery
Motywowanie uczniów do korzystania z usług Szkolnego Ośrodka Kariery
Ewa Witkowicz
Praca z rodzicami w Szkolnym Ośrodku Kariery
Łucja Dunajew-Tarnowska
Zasady pracy z rodzicami w Szkolnym Ośrodku Kariery
Ewa Dzielnicka
Podstawowe aspekty poradnictwa indywidualnego w Szkolnych Ośrodkach Kariery
Sylwia Pakulniewicz-Błońska
Poradnictwo grupowe w Szkolnym Ośrodku Kariery
Grażyna Sołtysińska
Udostępnianie informacji zawodowej Krystyna Lelińska
Narzędzia oceny i samooceny wykorzystywane przez szkolnego doradcę zawodowego w pracy z uczniami
Izabela Pyszkowska
Wolontariat – pierwsze doświadczenie zawodowe
Lidia Krzyżyk-Chrząstek
Generalne wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy
Stefan M. KwiatkowskiCzęść II. Opis organizacji usług poradnictwa zawodowego wewnątrz szkoły
Pomieszczenia i wyposażenie Szkolnych Ośrodków Kariery
Robert Fleischer
Znaczenie promocji usług poradnictwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery
Michał Skarzyński
Kompetencje doradców zawodowych a jakość poradnictwa zawodowego w szkole
Anna Wierzchowska-Szymanek
Współpraca Szkolnego Ośrodka Kariery z partnerami zewnętrznymi
Mirosław Górczyński
Planowanie i rozwój usług Szkolnego Ośrodka Kariery
Jacek K. Grabowski
Informacje zwrotne – stymulator rozwoju Szkolnego Ośrodka Kariery
Marian Piekarski

 

Artykuły dotyczą różnych aspektów Standardu usług poradnictwa zawodowego w szkołach, który można zastosować w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Standard ten został opracowany jako otwarty zestaw zasad, wskazówek i warunków świadczenia usług. Składa się z trzech warstw – opisu:

 

  • usługi poradnictwa,
  • elementów organizacji usługi wewnątrz szkoły,
  • niezbędnego wsparcia zewnętrznego.

 

Świadczenie usług – opis obejmuje: definicję i zakres usług (poradnictwo indywidualne i grupowe, informację zwrotną, narzędzia oceny i samooceny, staże, praktyki, programy pracy „na próbę”, generalne wsparcie procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy); dokumentację (Portfolio Szkolnego Doradcy Zawodowego, Portfolio Ucznia – Osobiste Portfolio Kariery); zaangażowanie uczniów i rodziców.

 

Na organizację świadczenia usług wpływają: pomieszczenia; wyposażenie (sprzęt, materiały – zasoby informacji zawodowej, narzędzia pracy); kompetencje personelu; promocja; współpraca zewnętrzna; informacje zwrotne; planowanie i rozwój usług.

 

Wsparcie zewnętrzne zapewniają: system informacji zawodowej; kształcenie i doskonalenie kadry doradców; finansowanie usług; koordynacja i rozwój usług; zapewnianie jakości; ocena efektywności; strategia.

 

Autorzy artykułów wskazali na opisowe, regulacyjne i inspirujące funkcje Standardu usług poradnictwa zawodowego w szkołach. Udzielili wielu praktycznych wskazówek przydatnych w pracy szkolnych doradców zawodowych, jak też przedstawili przykłady rozwiązań i działań mających na celu podnoszenie jakości usług poradnictwa zawodowego. W procesie doradczym ważna jest sztuka motywowania uczniów do korzystania z tego typu usług oraz do działania ukierunkowanego na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, zawodu i zatrudnienia. Nie mniej istotne jest nawiązanie współpracy z rodzicami, którzy powinni doceniać znaczenie wczesnego rozpoznawania predyspozycji zawodowych i orientować się w wymaganiach rynku pracy. Dzięki temu będą mogli wspierać swoje dziecko w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.

 

Ponadto zgodnie ze Standardem wysoką jakość usług świadczonych przez szkolnych doradców zawodowych, zarówno w ramach poradnictwa indywidualnego jak i grupowego, gwarantuje przestrzeganie następujących zasad: bezpłatność, dostępność i dobrowolność usług; równe traktowanie klientów; współdziałanie klientów; poufność świadczenia usług i ochrona danych osobowych; zawarcie z klientami jawnego kontraktu. Uczeń powinien otrzymać profesjonalną pomoc podczas tworzenia własnego zawodowego planu, uwzględniającego jego potrzeby, możliwości zdobycia i podnoszenia kwalifikacji oraz procedury związane z zatrudnieniem. Zadaniem doradzającego jest dostarczanie właściwego zasobu informacji do podjęcia decyzji przez ucznia. W tym celu doradca zawodowy ma wykorzystać różnorodne narzędzia oceny i samooceny ucznia oraz poszukiwać, gromadzić, przetwarzać i udostępniać informację zawodową (kierunki kształcenia, typy szkół, zawody, warunki pracy, potrzeby rynku pracy...). Jedną z metod szeroko stosowanych w szkolnym poradnictwie zawodowym może być wolontariat, w ramach którego młodzież może zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe – bowiem posiadanie umiejętności pożądanych na rynku pracy zwiększa szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

 

Poradnictwo zawodowe jest stałym zadaniem systemu edukacji, niezależnie od stanu polskiej gospodarki i sytuacji na rynku pracy. Szkoła ma dobrze przygotować młodzież do przejścia ze świata nauki do świata pracy. Zgodnie z zasadą współczesnego poradnictwa, każdy powinien umieć zaplanować swoją ścieżkę życiową i rozwój zawodowy. Na jakość usług świadczonych przez szkolny ośrodek kariery wpływają m.in. jego pomieszczenia i ich wyposażenie; kompetencje zatrudnionego szkolnego doradcy zawodowego; promocja usług; współpraca z partnerami zewnętrznymi; planowanie i rozwój usług; otrzymywanie informacji zwrotnych. Autorzy artykułów podzielili się doświadczeniami właśnie w zakresie organizacji usług poradnictwa zawodowego wewnątrz szkoły – m.in. na przykładzie Szkolnego Ośrodka Kariery „Ku przyszłości” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, Szkolnego Ośrodka Kariery przy Gimnazjum nr 1 w Braniewie.

 

W publikacji przedstawiono: przykładowe scenariusze zajęć – warsztatów poszukiwania pracy; Ankietę o zawodzie; ankietę na temat warunków pracy w szkolnym ośrodku kariery; Kartę informacji zwrotnych; Dziennik pokładowy, za pomocą którego uczniowie oceniają warsztaty przeprowadzone przez doradcę.

 

Czytelnikowi pracę z tekstem ułatwią wyróżnienia najważniejszych zagadnień, schematy, wykresy, rysunki oraz tabele (Sieć dróg i strategia poszukiwania pracy, Przykładowy plan pracy SzOK-u).

 

Książka Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach pod redakcją Wojciecha Krefta adresowana jest do: doradców zawodowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych poradnictwem zawodowym. Zaprezentowane w niej praktyczne działania szkolnych doradców zawodowych w ich pracy z uczniami, dobre praktyki w SZOK-ach, wskazówki do podnoszenia jakości usług poradnictwa zawodowego, jak również szczegóły opracowanego Standardu są warte rozpowszechnienia. Mają służyć przede wszystkim szkolnym doradcom zawodowym w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a także pomóc w organizacji optymalnego systemu wsparcia uczniów przygotowujących się do funkcjonowania zawodowego. Czytelnicy zainteresowani poszerzeniem poruszanej problematyki powinni sięgnąć do bibliografii zamieszczonych na końcu rozdziałów.