TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-ustawicznegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.poradnictwo-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.rynek-pracygk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.projekty-efsgk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.technologie-informacyjnegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.recenzjegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.wywiadygk-is-91.jpglink

Poznanie siebie kluczem w planowaniu kariery zawodowej - Marta Łuczak

Od 12 do 15 maja 2009 r. trwało szkolenie z programu „CH-Q training” w Velsen-Zuid w Holandii, zorganizowane przez CINOP (Centre for the Innovation of Education and Training) oraz zespół Euroguidance the Netherlands. W treningu brali udział członkowie Sieci z innych centrów Euroguidance.

Marta Łuczak
Wydział Poradnictwa Zawodowego
KOWEZiU
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradcy zawodowi najczęściej, rozpoczynając pracę z klientem, analizują jego mocne i słabe strony. Jest to istotne w planowaniu ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Również szkolenie CH-Q1, jakie odbyło się w maju w holenderskim mieście Velsen-Zuid, miało na celu poznanie siebie, by efektywnie zarządzać własną karierą. Składało się z różnych działań, łączących się w jeden łańcuch: poznanie cech charakteru, tworzenie ścieżki kariery zawodowej, prezentacja i ocena, przygotowanie portfolio.

Szkolenie CH-Q, zorganizowane dla członków sieci Euroguidance w Holandii, było jednym z elementów całego pakietu szkoleń. Koncepcja programu szkoleń „CH-Q trainning” powstała w Szwajcarii w 1993 r. Głównym celem pełnego programu szkoleniowego jest: wspieranie mobilności zawodowej i elastyczności na rynku pracy poprzez indywidualny rozwój młodzieży i dorosłych w zakresie ich dalszej drogi edukacyjnej i kariery zawodowej. Obecnie szkolenia z programu „CH-Q trainning” są prowadzone w kilku państwach europejskich. Pilotażowe projekty są również realizowane poza Europą, na przykład w Pakistanie, Nigerii.

Program wszystkich szkoleń „CH-Q trainning” oparty jest na koncepcji postrzegania człowieka jako całości. Zakłada łączenie różnych aktywności, powiązanie kompetencji zawodowych ze społecznymi, przeplatanie się teorii i praktyki. Autorzy programu przyjęli zasadę równości szans na płaszczyźnie zawodowej. Trening wspiera ideę uczenia się przez całe życie poprzez rozwijanie: świadomości swoich możliwości, własnej koncepcji planowania kariery zawodowej i jej monitorowania, mobilności i elastyczności w podejmowaniu decyzji zawodowych. Tematyka szkoleń z programu „CH-Q trainning” jest dostosowana do różnych grup odbiorców. Dotyczy przygotowania uczniów i studentów do uczestnictwa w edukacji zawodowej, nabycia przez pracowników umiejętności planowania kariery zawodowej oraz przygotowania poszukujących pracy do rozmowy kwalifikacyjnej i sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Szkolenie CH-Q w Holandii dotyczyło planowania własnej kariery zawodowej. Podczas niego uczestnicy mogli lepiej poznać swoje zalety i przeanalizować ich rozwój na przestrzeni życia (jak się kształtowały, czym były warunkowane, jakie wydarzenia w ich życiu miały wpływ na rozwój określonych zalet). Zastanawiali się: jak ich cechy wpływają na nich samych i jak kształtują ich relacje z innymi ludźmi. Mocne strony uczestników były rozpatrywane w różnych aspektach ich życia – w odniesieniu do życia zawodowego, osobistego, pasji itd. Szkolenie było dla nich okazją do przemyślenia motywacji, powodów i perspektyw rozwoju swojej kariery zawodowej. Autorefleksja uczestników, zebranie opinii o sobie od innych, liczne dyskusje i rozmowy z pozostałymi uczestnikami miały na celu przygotowanie prezentacji ich mocnych stron. Jednym z celów szkolenia było bowiem umiejętne zaprezentowanie swoich zalet i planów rozwoju kariery zawodowej. Na zakończenie każdy biorący udział w szkoleniu przygotował własny plan działania, w którym wyznaczył sobie cel w swojej karierze zawodowej oraz sposób i termin jego realizacji. Następnie uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie portfolio, będącego drugim sposobem prezentacji własnych kompetencji, gdzie należy zamieścić dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje, a także inne dowody potwierdzające kompetencje nabyte w drodze nieformalnej (np. zdjęcia, nagrania, opinie). Każdy uczestnik powinien przygotować swoje portfolio w ciągu 4 tygodni i przesłać je trenerom do oceny.

Biorący udział w szkoleniu CH-Q w Holandii przemyśleli: jak wykorzystać swoje możliwości, zalety, silne strony, motywacje, perspektywy we własnym życiu zawodowym. Cele szkolenia zostały osiągnięte zarówno dzięki ciekawemu doborowi ćwiczeń i wzajemnemu ich powiązaniu, jak i rozmowom z innymi uczestnikami, przyjaznej atmosferze otwartości i zaufania. Uczestnictwo wymagało dużego zaangażowania w wykonywane zadania nie tylko podczas treningu, ale i przed, i po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie z pakietu „CH-Q training” może być efektywne, jeżeli uczestnicy zaangażują się w realizowane zadania oraz będą otwarci by słuchać: co inni mówią o ich zachowaniu, jak ich odbierają. Z drugiej strony ważne, aby również umieli słuchać innych – to, co mają do powiedzenia o sobie, ich refleksji nad własnym życiem zawodowym i planami dalszego rozwoju. W ten sposób uczestnicy pomagają sobie wzajemnie w znalezieniu własnych celów i sprecyzowaniu planów zawodowych. Podczas szkolenia w Holandii uczestnicy byli dla siebie dwustronnie – w pewien sposób – doradcami zawodowymi. Doradcami aktywnie słuchającymi, by w taki sposób pomóc drugiej osobie znaleźć jej własny potencjał. Możliwości, jakie są w każdym z nas, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z nich sprawę (nie jesteśmy ich świadomi). Nie zawsze potrafimy dokładnie określić własne plany i wcielić je w życie. Często brakuje nam motywacji do działania, bo nie zawsze wierzymy w siebie. Zatem sednem doradztwa zawodowego powinno być wsparcie innych w odkryciu ich potencjału i dodanie im wiary w siebie.

Galeria zdjęć – zdjęcia ze zbiorów własnych


Fot. 1. Uczestnicy szkolenia podczas pracy indywidualnejFot. 2. Uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami po wykonanym ćwiczeniu


1 Skrót CH-Q oznacza szwajacarski program kwalifikacji zawodowych: Schweizerisches Qualifikationprogramm zur Berufslaufbahn (Swiss career qualification program). Więcej informacji na stronach internetowych, np. www.evc-consult.nl/english/about-ch-q.