TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-ustawicznegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.poradnictwo-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.rynek-pracygk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.projekty-efsgk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.technologie-informacyjnegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.recenzjegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.wywiadygk-is-91.jpglink

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Roboczej ds. Rozwijania Kompetencji Kadry Sieci Euroguidance w Szeged – Anna Dziedzic

W dniu 5 sierpnia br. w Szeged na Węgrzech odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Rozwijania Kompetencji Kadry Sieci Euroguidance. W skład grupy wchodzą: Polska, Cypr, Holandia, Czechy, Węgry i Słowacja.

 

Na początku spotkania przedstawiciel EG Cypr omówił tematykę planowanego przez tę grupę szkolenia. Ma ono dotyczyć następujących zagadnień:

- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym,

- zasady etyczne i praktyka w poradnictwie zawodowym,

- przywództwo zespołowe – tworzenie indywidualnych strategii dostosowanych do wykonywanych zadań.

Następnie przedstawiciel EG Holandia przekazał informacje o zadaniach realizowanych przez Grupę Roboczą ds. Strategii, która pracuje nad nowymi propozycjami rozwoju Sieci Euroguidance oraz współpracy z innymi sieciami, realizującymi zadania związane z mobilnością zawodową. M.in. poinformował o podjęciu się zbadania istniejących platform dla praktyków poradnictwa pod kątem oferowania przez nie szkoleń e-learningowych.

W dalszej kolejności zostały omówione formy organizowania wizyt studyjnych i szkoleń. Przedstawiciel EG Węgry wyśle do Centrów Euroguidance zestawienie dotyczące organizowanych szkoleń, wizyt i konferencji z prośbą o aktualizację zawartych w nim informacji. Ponadto planuje się stworzyć wytyczne w sprawie organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Ma to na celu wsparcie centrów Euroguidance, które zamierzają organizować wizyty. CEDEFOP już opublikował podręcznik dotyczący organizacji wizyt studyjnych, którym mogą się posługiwać członkowie sieci EG przy ich planowaniu i organizowaniu.

Zostały omówione także kwestie związane z organizacją spotkania sieci EG w Brukseli zaplanowano zorganizowanie trzech równoległych warsztatów, podczas których zainteresowane Centra będą prezentować dobre praktyki. Każdy warsztat ma trwać 1,5 godziny. Propozycje tematów warsztatów zostały wskazane przez Centra z 12 krajów. Były one odpowiedzią na wysłaną do wszystkich Centrów ankietę. Najczęściej pojawiały się tematy: „Ocena jakości pracy Centrum Euroguidance”, „Komunikacja i praca w sieci pomiędzy sektorami edukacji i pracy”, „Ocena strony internetowej Centrum Euroguidance”. Planuje się również ewaluację przeprowadzonych warsztatów oraz wyłonienie osób, które będą przygotowywać sprawozdania z warsztatów. EG Słowacja zobowiązało się do przygotowania dla członków GR listy wymienionych w ankiecie tematów i zainteresowanych nimi krajów. Pozostałe zaproponowane tematy warsztatów mogą być realizowane na kolejnych spotkaniach.

Członkowie EG Słowacja przedstawili informacje dotyczące ewaluacji seminarium Cross Border, które odbyło się 15-16 kwietnia 2010 r. w Bratysławie. Zostało ono bardzo dobrze ocenione. Uczestnicy podkreślali zarówno dobre proporcje pomiędzy czasem zarezerwowanym na wystąpienia plenarne i dyskusje, jak i praktyczny wymiar warsztatów. Jednym z rezultatów tego seminarium jest kompendium (w języku angielskim). Zawarto w nim odpowiedzi na pytania kwestionariusza dotyczącego profesjonalnego wsparcia dla doradców zawodowych przygotowane przez poszczególne kraje. W kwestionariuszu znajdują się pytania na temat superwizji pracy doradcy zawodowego, kształcenia ustawicznego, warunków pracy, bezpieczeństwa zatrudnienia, świadczeń pracowniczych, stresu w miejscu pracy i wypalenia zawodowego. W kompendium zawarto również abstrakty prezentacji przedstawionych w czasie seminarium przygotowane przez krajowych ekspertów. Całość publikacji dostępna jest na stronie internetowej Cross Border Seminar 2010.

Poruszono także sprawy organizacyjne związane z Cross Border Seminar w 2011 roku. Został wybrany temat seminarium „Nowe metody i narzędzia w poradnictwie i doradztwie zawodowym” (New methods and tools in guidance and counselling). Temat ten uwzględniał będzie prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu technologii komputerowej (ICT). Seminarium odbędzie się w kwietniu 2011 roku w Budapeszcie.
Omówione zostały także sprawy związane z komunikacją członków sieci EG. Zaproponowano, by stworzyć wspólny blog Grupy Roboczej ds. Rozwijania Kompetencji Sieci Euroguidance. Wydaje się to być funkcjonalne dla członków sieci Euroguidance. Blog byłby również powszechnie dostępny dla doradców zawodowych. Zaletą tego pomysłu jest fakt, że utworzenie i prowadzenie bloga nie wymaga nakładów finansowych, a administrowanie nim nie jest skomplikowane. Członkowie sieci EG mogliby wymieniać się na nim informacjami, filmami i różnych materiałami, tworzyć grupy dyskusyjne, tablice ogłoszeń. Istnieje również możliwość uczestniczenia w szkoleniach e-learningowych za pośrednictwem bloga.

Anna Dziedzic
Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.